Akcje charytatywne

Zaopatrywanie się przez placówki medyczne w nowoczesny sprzęt medyczny może często nie być łatwe z powodu braku funduszy. Istnieją wprawdzie dofinansowania ze środków unijnych i z budżetu, ale i te czasem nie wystarczą na zakup specjalistycznych urządzeń. W zdobyciu brakujących pieniędzy pomagają różnego rodzaju pozarządowe organizacje społeczne. Wśród nich bardzo aktywne są fundacje, które z zebranych datków kupują nowoczesny sprzęt medyczny i podarowują go różnym placówkom rehabilitacyjnym, czy szpitalom. Ich działalność jest bardzo pomocna, ale to i tak tylko ziarnko w korcu maku. Potrzebujących jest bowiem bardzo wielu. Podobną pomoc niosą jednorazowe akcje charytatywne. Datki zbierają wolontariusze na imprezach masowych albo w często uczęszczanych miejscach. Przechodnie często wykazują dobroć serca i chętnie wspomagają, chociażby niewielką kwotą. Najbardziej znaną taką akcją jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która od wielu lat funduje nowoczesny sprzęt medyczny różnym placówkom w całym kraju. Zaangażowanie ludzi w niesienie pomocy zasługuje na wielkie uznanie i podziw.