Apteczki pierwszej pomocy

Apteczki pierwszej pomocy powinny zładować się w każdym gospodarstwie domowym, w każdym zakładzie pracy, to jest w każdym pomieszczeniu. Wyposażenie apteczki powinno być zawsze kompletne, taki drobny sprzęt medyczny jest w wielu przypadkach bardzo potrzebny. Aby apteczka była zawsze kompletna, należy w każdym zbiorowisku ludzi wyznaczyć kogoś, kto będzie odpowiedzialny ze jej uzupełnianie w sposób systematyczny, tak więc po każdym użyciu apteczki, środki które zostały wykorzystywane powinny być uzupełnione. Sprzęt medyczny w takich apteczkach w zasadzie powinien być także kontrolowany w taki sposób, by nie dopuścić do przeterminowania się poszczególnych elementów apteczki. Taki sprzęt medyczny w wielu przypadkach ratuje ludziom zdrowie i życie, ponadto warto mieć w pobliżu miejsce z którego można wziąć środki opatrunkowe i opatrzyć nawet drobne rany, gdyż w zasadzie są one miejscem poprzez które może dojść do infekcji, co ma bardzo duże znaczenie. Nie da się przewidzieć jakie wypadki mogą zdarzyć się na co dzień dlatego trzeba zawsze być zabezpieczonym.