Tradycyjne kolczyki

Kolczyki można powiedzieć zawsze w modzie. Kobiety, ale nie tylko one ponieważ także i mężczyźni w każdej znanej nam epoce bardzo chętnie ozdabiali, ozdabiają i najprawdopodobniej ozdabiać swoje uszy tego typu błyskotkami. Niesłabnąca popularność wynikać musi z faktu ich subtelnej formy wykonania oraz umiejscowienia powodującego idealną widoczność dla otoczenia osoby noszącej je. Kolczyki ze względu na długą historię obecności w naszej kulturze wykonywane były z różnych materiałów, w zależności od czasów, obowiązujących standardów, trendów. Można jednak „w ciemno” założyć,  że tym najbardziej popularnym, klasycznym materiałem z którego wykonuje się od wieków kolczyki jest złoto. Wynika to zapewne z wielu czynników charakteryzujących ten materiał jak atrakcyjność wizualna, odporność na „ząb czasu” czy też  unikalność ze względu na ograniczone zasoby. Wysoka cena charakteryzująca ten surowiec to także jest atut stanowiący o popularności  złota  do używania go produkcji często fantastycznych dzieł artystycznych jakimi bywają kolczyki.