Zausznice

Słowo wymienione w tytule nie oznacza żadnej zimowej części garderoby, ani jakiejś rzadko spotykanej jednostki chorobowej czy też nie są obraźliwą formą nazywania czyjegoś zachowania lub też funkcji, a jest to po prostu historyczny wyraz odpowiadający na znane nam wszystkim pod obecnie funkcjonującą formą, mianowicie kolczyki. Wynika to oczywiście z faktu, iż są one związane z naszą cywilizacją od początku jej istnienia, a nasz język będąc językiem żywym zmienia się na przełomie dziejów i nomenklatura odpowiadająca danym zjawiskom także ulega zmianom, przekształceniom. Tak więc i nie inaczej jest jeśli zaobserwujemy ewolucję słowa kolczyki. To co nam znane jest pod tym hasłem od dzieciństwa i co prawdopodobnie nie zmieni się także w czasie naszego życia w historycznie nam odległych czasach nazywanym było zausznicami. Tak nasi praprzodkowie nazywali kolczyki i tak ten wyraz funkcjonował przez wiele setek lat, aż do przekształcenia się do obecnej formy występującej także w ramach języka polskiego przez dłuższy czas.